Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

1. augustil avaneb hajaasustuse programm

30.07.2013

Hiiu maavanem kuulutas hajaasustuse programmi avatuks alates 1. augustist 2013. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Kõrgessaare, Käina ja Pühalepa valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
·         veesüsteemid;
·         kanalisatsioonisüsteemid;
·         juurdepääsuteed;
·         autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetust saavad taotleda inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt taotluse esitamise aasta algusest. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.
 
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetussumma arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.
 
Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.
 
Taotlejaid nõustatakse ja taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2013.a.

Vaata programmdokumenti (regionaalministri käskkiri 07.06.2013)  pdf formaat

Vaata maavanema korraldust 24.07.2013  pdf formaat

Taotluste hindamise komisjon Kõrgessaare vallas.

Taotlusvormid ja muu lisainfo

  Kõrgessaare Vallavalitsus