Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Hiiumaa Muuseum otsib uusi meeskonna liikmeid

16.10.2013

Hiiumaa Muuseumi eesmärgiks on Hiiu maakonna ja sellega seotud hiidlaste elu ja loomingu, ajaloo, looduse, kultuuriloo, pärandkultuuri ja saare identiteediga seonduva materjali kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine, selle tutvustamine püsi- ja vahetuvate ekspositsioonide, näituste, pedagoogiliste programmide, sündmuste, trükiste ja muude kommunikatsioonivahenditega.

Pakume tööd kohusetundlikule, avatud ning õppimishimulisele:

Nooremkoguhoidjale (0,5 ametikohta), kelle ülesandeks on muuseumi kogude arvestus, korrastamine ning museaalide andmete sisestamine elektroonilisse infosüsteemi.

Kandidaatidelt ootame:

- Kõrgharidus või selle omandamine;

- Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus, tekstitöötluse tundmine, elektrooniliste teadete saatmise-vastuvõtmise oskus;

- Suhtlemisoskus, sealhulgas valmidus rahvusvaheliseks koostööks;

- Otsustus- ja vastutusvõime oma kohustuste täitmisel;

- Tahe osaleda uute ideeprojektide väljatöötamisel, nende arendamisel ja elluviimisel.

Nooremteadurile (0,5 ametikohta), kelle ülesandeks on korraldada muuseumi teadus- ja ekspositsioonilist töö protsessi, arendada koostöösuhteid, laiendada partnerite ringi ning juhendada muuseumiekskursioone..

Kandidaatidelt ootame:

- Kõrgharidus või selle omandamine;

- Eesti ajaloo ja keele hea tundmine;

- Vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil

- Suhtlemisoskus, sealhulgas valmidus rahvusvaheliseks koostööks;

- Soov osaleda uute ideeprojektide väljatöötamisel, nende arendamisel ja elluviimisel;

- Analüüsi- ja arenemisvõime, eneseväljendus- ja esinemisoskus.

Tööle asumine nii pea kui võimalik. Kandideerimiseks palun saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 18. novembriks  2013 aadressil muuseum@hiiumaa.ee . Lisainfot saab aadressil muuseum@hiiumaa.ee või tel. 46 32093.

  Kõrgessaare Vallavalitsus