Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 28. veebruaril 2008

28.02.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:

 


Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 28. veebruaril 2008

  

1. Võtta vastu järgmised detailplaneeringute projektid:

  • Kalana küla KALANA kinnistu (korraldus nr 50);

  • Paope küla KOOLIMAJA kinnistu (korraldus nr 51);

Korraldada detailplaneeringute avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 11. – 25.03.2008 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00.


2. Algatada:

  • detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks Kõpu külas LAURI kinnistul (korraldus nr 52);

  • detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks Kõpu külas MARIPÕLLU kinnistul (korraldus nr 53);

3. Kehtestada Kaleste küla MIHKLI kinnistu detailplaneering (korraldus nr 54).