Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 06. märtsil 2008

06.03.2008

 

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 06. märtsil 2008:
 

1. Võtta vastu järgmised detailplaneeringute projektid:

  • Ojaküla küla TAAVETI kinnistu (korraldus nr 69);
  • Ojaküla küla PAKAPÕLLU kinnistu (korraldus nr 70);
Korraldada detailplaneeringute avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 18.03. –01.04.2008 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00.
 
2. Algatada detailplaneeringu koostamine kinnistu jagamiseks, ehitusõiguse määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks:
  • Kalana külas KALANA 15 II kinnistul (korraldus nr 71);
  • Mägipe külas KÕNESTE kinnistul (korraldus nr 52).