Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas

11.04.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:

 
Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 27.03.2008 võtta vastu Mudaste küla LAURI kinnistu detailplaneeringu projekt Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 21.04. – 04.05.2008 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00 (korraldus nr 87).
 
Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 10.04.2008
1.      Võtta vastu Kõrgessaare aleviku SADAMA TEE2/VIINAKÖÖK kinnistu (korraldus nr 104) ja Ojaküla küla LAASMA kinnistu (korraldus nr 105) detailplaneeringute projektid. Korraldada detailplaneeringute avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 22.04. – 06.05.2008 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00.
2.      Kehtestada Ojaküla külas TAAVETI kinnistu (korraldus nr 106) ja PAKAPÕLLU kinnistu (korraldus nr 107) detailplaneeringud.