Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas

02.05.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:


Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 29.04.2008

  1. Algatada detailplaneeringu koostamine kinnistule ehitusõiguse määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks Suureranna külas MARDIRANNA kinnistul (korraldus nr 127);

  2. Võtta vastu Kodeste küla MÄNNIMETSA kinnistu (korraldus nr 128) detailplaneeringu projekt. Männimetsa kinnistu pindala on 32,6 ha. Maaomanik Baltic Property Investments OÜ. Detailplaneeringu projekti kohaselt on planeeritud kinnistule 51 ühepereelamumaa krunti, 7 ridaelamumaa krunti ja 3 paariselamu krunti. Täiendavalt on planeeritud teenindava hoone, spordiväljaku ja teemaa krundid; ca 3,0 ha jääb looduslikuks metsamaaks.

Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 13.05. – 04.06.2008 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00.

Detailplaneeringu avalik arutelu korraldada 16. juunil 2008 kell 14.00 Kõrgessaare vallamajas.