Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.06.2008 korraldus

19.06.2008

Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.06.2008 korraldusega nr 179 " RANNAKALURI kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati Kõrgessaare valla Kalana küla RANNAKALURI kinnistu detailplaneering kinnistu ehitusõiguse määramiseks ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kalana küla RANNAKALURI kinnistul