Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 10. juulil 2008

11.07.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 10. juuli 2008 istungil:

1.     Korraldusega nr 199 algatada Villamaa küla Teeääre kinnistu detailplaneering ehitusõiguse määramiseks. Sama korraldusega otsustati mitte algatada Teeääre kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
2.     Korraldusega nr 200 korraldada saabunud kirjaliku vastuväite arutamiseks Maripõllu detailplaneeringu projekti avalik arutelu 28. juulil 2008 kell 14.00 Kõpu külas Maripõllu kinnistul.
3.     Korraldusega nr 204 võtta vastu Matto MKB OÜ poolt koostatud Kalana küla Kopli kinnistu detailplaneeringu projekt. Detailplaneering näeb ette Kopli kinnistu jagamist kümneks elamukrundiks ja üheks transpordimaa maaüksuseks ning määrab kruntidele ehitusõiguse. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 23. juuli - 05. august 2008.
4.     Korraldusega nr 201 võtta vastu DAGOpen OÜ Projektbüroo poolt koostatud Kalana küla Rannakaluri kinnistu detailplaneeringu projekt. Detailplaneering näeb ette Rannakaluri kinnistule ehitusõiguse määramise puhkemajade ja teenindushoone ehitamiseks. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 23. juuli - 05. august 2008.
5.     Korraldusega nr 203 võtta vastu DAGOpen OÜ Projektbüroo poolt koostatud Kiduspe küla Karjamaa kinnistu detailplaneeringu projekt. Detailplaneering näeb ette Karjamaa kinnistu 10-ks elamukrundiks jagamise ja ehitusõiguse määramise. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 23. juuli - 05. august 2008.
6.     Korraldusega nr 202 võtta vastu DAGOpen OÜ Projektbüroo poolt koostatud Mägipe küla Kõneste kinnistu detailplaneeringu projekt. Detailplaneering näeb ette Kõneste kinnistu 2-ks elamukrundiks jagamise ja ehitusõiguse määramise. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 23 .juuli - 05. august 2008.
7.     Korraldusega nr 205 võtta vastu Matto MKB OÜ poolt koostatud Ojaküla Roosaku kinnistu detailplaneeringu projekt. Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamist kolmeks elamukrundiks ning määrab kruntidele ehitusõiguse. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 23. juuli - 05. august 2008.
8.     Korraldusega nr 206kehtestada Kõpu küla Roosaku maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto MKB OÜ tööle nr mb08_dp1. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse määramine.
 

  Kõrgessaare Vallavalitsus