Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas

30.07.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:

Kõrgessaare Vallavalitsuse otsustas 24. juuli 2008 istungil:

 

  1. Korraldusega nr 228 tagastada planeerijale DAGOpen OÜ Projektbüroo Puumetsa ja Väike-Metsa kinnistute detailplaneering (töö nr.08-21) detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil saabunud maaomaniku ettepanekute alusel muudatuste sisseviimiseks maakasutuse sihtotstarvete ja hoonete arhitektuurinõuete osas. Vallavalitsuse otsustas ka, et kuna ettepaneku esitajaks on kinnistu omanik ja projekti tellija, siis detailplaneeringu avalikku arutelu esialgu ei korraldata, vaid peale planeeringusse muudatuste sisseviimist ja uuesti vallavalitsusele esitamist korraldatakse uus planeeringu avalik väljapanek.

  2. Korraldusega nr 227 võtta vastu DAGOpen OÜ Projektbüroo poolt koostatud Kaleste küla Kaleste lautri- ja puhkekoha detailplaneering (töö nr.08-19). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku lautri- ja puhkekoha piiride ja maakasutuse määramine, maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehituskeeluvööndi vähendamine. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 11. – 25. august 2008.

  3. Korraldusega nr 226 võtta vastu Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ poolt koostatud Kõpu küla Lauri kinnistu (39201:001:1552) detailplaneering (töö nr. MB08_DP12). Detailplaneering on koostatud krundi ehitusõiguse määramiseks. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 11. – 25. august 2008.

  4. Korraldusega nr 225 võtta vastu Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ poolt koostatud Kõpu küla Mari kinnistu (39201:001:3740) detailplaneering (töö nr.MB08_DP19). Detailplaneering on koostatud krundi ehitusõiguse määramiseks. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrgessaare vallamajas 11. – 25. august 2008.

  Kõrgessaare Vallavalitsus