Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 8.augustil 2008 kell 15.00 vallamajas NB! Muudatus - toimub 11. august kell 15

31.07.2008


Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 8.augustil 2008 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

 • vallavanema infotund.

 1. Kõrgessaare Vallavolikogu 18.11.2005 otsuse nr 13 “ Maa- ja ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine.

 2. Määruste kehtetuks tunnistamine.

 3. Osalemine mittetulundusühingus Hiiukala.

 4. Osalemine liikmena Hangete korraldamise mittetulundusühingus.

 5. Varaliste kohustuste võtmine.

 6. Tegevuskuludes osalemine.

 7. Laenulepingu muutmine.

 8. Johanna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.

 9. Muud küsimused.

  Sireeni maaüksus.Harri Kattel

Vallavolikogu esimees

>>
Vallavolikogu korralise istungi kutse 08.08.2008
>>
MEK komisjoni muutmine
>>
Määruste kehtetuks tunnistamine
>>
Osalemine mittetulundusühingus Hiiukala
>>
Osalemine liikmena Hangete korraldamise mittetulundusühingus.
>>
Varaliste kohustuste võtmine
>>
Tegevuskuludes osalemine
>>
Laenulepingu muutmine
>>
Johanna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine