Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas

06.08.2008

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:
 

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 31.juuli 2008 istungil:

1. Korraldusega nr 237 algatada detailplaneering ehitusõiguse määramiseks
Hirmuste küla Pisijaagu kinnistul, mille omanik on osaühing Gilmore
Invest. Sama korraldusega otsustati mitte algatada Pisijaagu kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
2. Korraldusega nr 238 kinnitada Maripõllu kinnistu detailplaneeringu
28.07.2008 toimumud avaliku arutelu tulemused ja kehtestada Maripõllu
kinnistu detailplaneering vastavalt Matto MKB tööle nr MB08_DP13.