Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 12.detsembril 2008 kell 15.00 vallamajas

11.12.2008

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 12.detsembril 2008 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
·        vallavanema infotund;
1.     Kõrgessaare Vallavolikogu 14.11.2008 otsuse nr 92 “Kalana küla Vaatluspunkti kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine” muutmine.
2.     Kõrgessaare Vallavolikogu 14.11.2008 otsuse nr 93 “ Kalana 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine” muutmine.
3.     Kõrgessaare Vallavolikogu 14.11.2008 otsuse nr 94 “ Lehtma vaatlusposti kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine” muutmine.
4.     Varaliste kohustuste võtmine.
5.     Arvelduslaen.
6.     Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
7.     Viiuliklassi moodustamine.
8.     Lauka Põhikooli huviala klasside osalustasu ( 2 eelnõu ).
9.     Kõrgessaare valla 2009 aasta eelarve I lugemine ( saadetud e-kirjaga ).
10.Muud küsimused.
 
 
 
Harri Kattel
Vallavolikogu esimees
>>
Vallavolikogu istungi kutse 12.12.2008
>>
DP_Vaatluspunkt_Kalana
>>
DP_Kalana_15
>>
DP_Lehtma_vaatluspost
>>
Varaliste kohustuste võtmine
>>
Arvelduslaen
>>
Vallavara võõrandamine otsustuskorras
>>
Viiuliklassi moodustamine
>>
Lauka Põhikooli huviala klasside osalustasu
>>
Lauka Põhikooli huviala klasside osalustasu 1
>>
2009.aasta eelarve seletuskiri
>>
Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve