Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 20.märtsil 2009 aastal kell 15.00 vallamajas.

12.03.2009

NB! Teine istung samal päeval!
Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 20.märtsil 2009 kell 16.00 vallamajas
 

KUTSE

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 20.märtsil 2009 aastal kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

 • vallavanema infotund.
 1. Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.
 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine.
 2. Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007 määruse nr 45 “ Valla hallatavate asutuste ametikohad” muutmine.
 3. Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 52 “ Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine.
 4. Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 53 “ Kõrgessaare Vallavalitsuse ( asutusena ) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja palgatingimused” muutmine.
 5. Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2005 otsuse nr 18 “ Valitsusliikmete hüvitus” kehtetuks tunnistamine.
 6. Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2005 määruse nr 07 “ Hüvituse suuruse määramine” ning Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007 määruse nr 48 “ Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12.2005 määruse nr 07 “ Hüvituse suuruse määramine” muutmine” kehtetuks tunnistamine.
 7. Kõrgessaare Vallavolikogu 12.09.2008 otsuse “ Varaliste kohustuste võtmine” muutmine.
 8. Lasteaed VIGRI säilimine ja avalik kasutus.
 9. Laenu võtmine.
 10. Valla 2009 aasta eelarve.
 
 

Harri Kattel

Vallavolikogu esimees 
 
 
 
 

KUTSE

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 20.märtsil 2009 kell 16.00 vallamajas.

Päevakorras:

 1. Valla 2009 aasta eelarve vastuvõtmine.
 2. Muud küsimused.
 
 

Harri Kattel

Vallavolikogu esimees

>>
20090320_kutse
>>
20090320_Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord
>>
20090320_Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine
>>
20090320_Kõrgessaare Vallavolikogu 12. november 2007 määruse nr 45 ”Valla hallatavate asutuste ametikohad “ muutmine.pdf
>>
20090320_Kõrgessaare Vallavolikogu 08 veebruar 2008 määruse nr 52 “Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine
>>
20090320_Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 53 “Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja palgatingimused” muutmine
>>
20090320_Kõrgessaare Vallavolikogu 09 detsember 2005 otsuse nr 18 ”Valitsusliikmete hüvitus” kehtetuks tunnistamine
>>
20090320_volikogu liikmete hüvitus 2009 kehtetuks
>>
20090320_Kõrgessaare Vallavolikogu 12.09.2008 otsuse “Varaliste kohustuste võtmine” muutmine.pdf
>>
20090320_Lasteaed Vigri säilimine ja avalik kasutus
>>
20090320_Laenu võtmine
>>
20090320_Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve

  Kõrgessaare Vallavalitsus