Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringutest

30.03.2009

- Paope küla Tagapõllu ja Heinaläku kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek
- kehtestati Kalana küla Sookopli kinnistu detailplaneering
 

Kõrgessaare Vallavalitsus annab teada, et 26.märtsi istungi korraldusega nr 86 võeti vastu Paope küla Tagapõllu ja Heinaläku kinnistute detailplaneering Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ töö nr MB09_DP3. Detailplaneeringuga saab avaliku väljapaneku raames tutvuda Kõrgessaare vallamajas 08.-22.aprill 2009.
Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,6 hektarit. Detailplaneering näeb ette kruntidele ehitusõiguse ja infrastruktuuri määramise. Mõlema krundi planeeritav maakasutus on elamumaa, planeeritav hoonestus on elamu ja abihooned.

 

Kõrgessaare Vallavalitsuse 26. märtsi istungi korraldusega nr 85 kehtestati Kalana küla Sookopli kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB08_DP25. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 11.-25.märts 2009 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneering näeb ette Sookopli kinnistu viieks elamukrundiks jagamise, Sookopli ja Rängakopli kinnistute vahelise piiri muutmise ning pereelamu maa kruntidele ehitusõiguse ja infrastruktuuri määramise.

  Kõrgessaare Vallavalitsus