Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 14.augustil 2009 kell 15.00 vallamajas.

07.08.2009

 Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 14.augustil 2009 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

  •  vallavanema infotund. 

  1. Lasketiiru kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. 

  2.  Lauka Põhikooli arengukava I lugemine. 

  3.  Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 52 “ Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine. 

  4. Muud küsimused.

 

Harri Kattel

Vallavolikogu esimees

 

>>
Kutse
>>
Lasketiiru kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
>>
Lauka Põhikooli arengukava eelnõu 2009-2014
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 08. veebruar 2008 määruse nr 52 “Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine