Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2020, February
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE august 2009

13.08.2009

 TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE


 

VALLAMAJAS : 17.augustil kell 10-15

                        19. augustil kell 10 -13

VALITSEJAMAJAS: 18. augustil kell 13 - 15

LAUKA PÄEVAKESKUSES: 18. augustil kell 10 - 12

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

  • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid

  • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:

  • tegelik korteriüür või hooldustasu;

  • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

  • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;

  • tarbitud elektrienergia maksumus;

  • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;

  • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;

  • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile

  • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.

  • tegelik olmejäätmete veotasu

 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

  • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;

  • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;

  • riigi tagatisel antavat õppelaenu

  • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.


 

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;


 

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;

  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;

  • väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE august 2009.pdf

  Kõrgessaare Vallavalitsus