Uudiste arhiiv

Valimisjaoskonna moodustamine

09.10.2009

Väljavõte Kõrgessaare Vallavalitsuse  26. märts 2009 määrusest nr.  4

§ 1. Moodustada Kõrgessaare valla territooriumil 1 valimisjaoskond – Kõrgessaare valimisjaoskond nr 1.

§ 2. Kõrgessaare valimisjaoskond nr 1 – Kõrgessaare alevik, Pihla, Rootsi, Reigi, Sigala, Ogandi, Mudaste, Malvaste, Mangu, Kauste, Meelste, Tahkuna, Lehtma, Kodeste, Risti, Kanapeeksi, Koidma, Kidaste, Otste, Lauka, Kurisu, Metsaküla, Heigi, Napi, Isabella, Lilbi, Heiste, Hüti, Sülluste, Leigri, Kiivera, Puski, Nõmme, Viita, Viitasoo, Laasi, Jõesuu, Mardihansu, Tammistu, Heistesoo, Palli, Poama, Luidja, Villamaa, Kopa, Paope, Jõeranna, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Suurepsi, Mägipe, Kõpu, Ojaküla, Ülendi, Tiharu, Vilima, Kiduspe, Suureranna külad – hääletamisruumide asukohaga Tööstuse tee 25, Kõrgessaare alevik.

§ 3. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad valijad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.

§ 4. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukohajärgsed andmed Kõrgessaare vallas on kantud rahvastiku registrisse valla täpsusega.