Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Päästeteenistus kutsub korteriühistute esindajaid teabepäevale

22.10.2009

13. novembril on Kärdlas tuleohutuse teabepäev korteriühistutele. Oodatud on korteriühistute esindajad kogu maakonnast.
 

Teabepäeval selgitab tuleohutuse inspektor korteriühistute tuleohutusega seotud kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest Ülevaate saab sagedamatest probleemidest tuleohutuse tagamisel ja peamistest tulekahju tekkepõhjustest. Pääste ennetustöö spetsialist räägib millised erinevad tulekahju avastamise seadmed olemas on ning põhjalikumalt mis vahet on suitsuanduril ja vinguanduril ning kuidas suitsuandurit paigaldada ja hooldada.

Eelregistreerimine 12. novembrini kaljo.pihlamets@rescue.ee või telefonidel 462 2086, 5340 0518

Toimumiskoht on Hiiumaa päästeosakond, Kärdla Kõrgessaare mnt 47. Teabepäev algab kell 16.30.

Teabepäev on kõigile osavõtjatele tasuta

 

TEABEPÄEVA KAVA

KELL

LOENG

KÄSITLETAVAD TEEMAD

16.30-17.15

Korteriühistu roll tuleohutuse tagamisel – Alari Tõnissoo

Lääne-Eesti Päästekeskus, Tuleohutusbüroo peainspektor

 

- Õigusaktidest tulenevad kohustused.

- Hooneväline ja sisene tuleohutus

- Küttesüsteemid ja nende hooldus (korstna pühkimine)

- Lahtise tule kasutamine

- Elektriseadmed

17.15-18.00

Tuleohutusalane seisukord kortermajades.

Tulekahju, tulekahju põhjused ja areng – Alari Tõnissoo

Ülevaade sagedamatest probleemidest tuleohutuse tagamisel ja peamised tulekahju tekkepõhjused

18.00-19.00

Ennetustöö võimalused korteriühistutes. Esmane käitumine tulekahju korral – Kaljo Pihlamets

Lääne-Eesti Päästekeskus, Ennetustöö büroo vanemspetsialist

 

112le helistamine, vajaliku info edastamine, käitumine kuni päästemeeskonna saabumiseni. Õppefilm „Miks see just meiega juhtuma pidi“

19.00-19.45

Tulekahju avastamisseadmed – Kaljo Pihlamets

Suitsu ja vinguandur, suitsuanduri paigaldus ja kasutamine

19.45.20.15

Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine – Kaljo Pihlamets

Tulekustutusvahendite liigid, kasutamine

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus