Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

KÕRGESSAARE VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 6

22.10.2009

Kõrgessaare Vallavolikogu liikmete registreerimine ja nende volituste algamine
 

 KÕRGESSAARE VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 6

Kõrgessaare 22.oktoober 2009


Kõrgessaare Vallavolikogu liikmete registreerimine ja nende volituste algamine
 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lõikest 4, § 17 lõikest 1, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõikest 1 ja 3, Vabariigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määruse nr 13 “ Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel “ § 56 ja võttes aluseks 18.oktoobri 2009 valimistulemused

Kõrgessaare valla valimiskomisjon o t s u s t a b:
 

  1. Registreerida Kõrgessaare Vallavolikogu liikmed alljärgnevalt:

Jaanus Valk

Aili Küttim

Artur Valk

Toivo Mänd

Ivo Mänd

Endel Evert

Andrus Roosa

Harri Kattel

Siim Rätsep

  1. Avalikustada otsus valla kantseleis ja valla kodulehel.

  2. Edastada otsuse koopia maakonna valimiskomisjonile ja volikogu esimehele.

  3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Ludmilla Träder

Valla valimiskomisjoni esimees

  Kõrgessaare Vallavalitsus