Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

SUITSUANDUR TULEB OMANIKUL ENDAL KORRAS HOIDA

27.10.2009

Suitsuandur tuleb inimesel endal hooldatud ja korras hoida, sarnaselt muule kodu sisustustusele. Päästeteenistus on infoandja, miks on suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas see paigaldada.

Kuigi päästeteenistusega seostatakse põhiliselt tulekahjude kustutamist, on päästeteenistuse ülesanne ka ennetustöö. Suitsuanduri propageerimine on üks osa pääste ennetustööst, et suuri tulekahjusid vähem oleks ning et inimesed tulekahjudes ei hukkuks. Tulekahjudega võitlemiseks on kehtestatud ka nõue, et igas kodus peab olema vähemalt üks suitsuandur.

Kauba eest vastutab kaupleja

Vaatamata sellele, et päästeteenistus on väga huvitatud, et igas kodus suitsuandur ikka olemas oleks, päästeteenistus suitsuandureid ei müü. Suitsuandur on nagu iga teine kaup, mida saab osta poest. Millise kaupmehe juurest inimene oma suitsuanduri ostab, on enda otsustada. Nagu kõik poes müüdavad kaubad, peab ka suitsuandur vastama teatud standardile ja olema ohutu. Kinnitamaks, et suitsuandur nõuetele vastab, peab anduril olema EN märgistus (anduri tagaküljel tavaliselt märgitud EN 14604) ja tähis CE. CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kui neid tähiseid ei ole, suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüdaval suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks sellest teavitada tarbijakaitseametit, sest kauba eest vastutab kaupleja.

Suitsuanduriga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis tuleb enne paigaldamist kindlasti läbi lugeda. Nii välditakse valesti paigaldamist või arusaamatusi anduri toimimises. Kui suitsuandur valesse asukohta üles seada või jätta hooldamata, ei täida andur oma funktsiooni. Suitsuandur ei pruugi vale paigalduse ja hooldamata jätmise korral tulekahjust teada anda, või hakkab hoopistükis piiksuma siis, kui toas suitsu polegi.

Valehäired

Igal seadmel on kasutustingimused ning neid tingimusi rikkudes seade ei tööta nii nagu peaks. Olgu siinkohal ära toodud võimalikud põhjused, miks andur võib valehäiret anda.

Suitsuandur on paigaldatud kööki. Köök ei ole suitsuanduri jaoks sobiv koht, sest toidu valmistamise aurud võivad anduri käivitada. Rohked valehäired võivad omaniku nii ära tüüdata, et lõpuks võetakse andur üldse alla. Sellepärast tuleb suitsuandur paigaldada kohta, kus see valehäireid ei annaks, kuid samas oleks tagatud tööle rakendumine tulekahju korral.

Suitsuandur on paigaldatud niiskesse ruumi. Ka väga niiskesse ruumi paigaldatud suitsuandur võib valehäiret andma hakata. Asukoha valikul tuleks silmas pidada, et andurit ei paigaldataks vannitoa või sauna ukse lähedale, sest ruumist tulev veear võib anduri käivitada.

Suitsuandur on tolmu täis. Anduri võib käivitada ka liigne tolm või andurisse pugenud putukas. Samas võib tolm anduri ka nii ära ummistada, et see suitsu korral alarmi andma ei hakka. Andurit tuleb aeg-ajalt olmemustusest puhastada, parim viis on tolm tolmuimejaga andurist välja imeda. Rohkem on tolmu valgustite ja ventilatsiooniavade lähedal. Sellepärast tuleb andur lambist ja ventilatsiooniavast vähemalt pool meetrit eemale paigutada.

Mehhaanilised vigastused. Andur võib mitte töökorras olla ka mehhaaniliste vigastuste tõttu. Kindlasti ei tohiks anduri korpust ise avada ega ka anduri valmisolekut lahtise tule ja suitsuga testida. Korrasoleku kontrollimiseks on anduril testnupp, mida tuleb mõned sekundid all hoida ning andur hakkab andma samasugust alarmi kui tulekahju korral. Olgu veel lisatud, et suitsuandur kontrollib suitsu olemasolu üks kord minutis, sellepärast ei pruugi andur kohe tööle rakenduda, kui temasse suitsu sisse puhuda. Intensiivse leegi juures andurit katsetades, võib suitsuanduri elektroonika enne läbi põletada kui jõuab kätte see hetk, kui andur suitsu olemasolu kontrollib ning tööle rakendub.

Kui suitsuandurile on valitud õige asupaik ning andur hoitakse puhas, ei tohiks see valehäireid anda ning rakendub tulekahju korral õigeaegselt tööle.

  • Suitsuandur tuleb lakke kinnitada, sest põlemisel tekkiv soe suits tõuseb üles

  • Kasutada tuleb kinnituskruvisid, mis on suitsuanduri pakendis. Kleeplindi kasutamine ei ole soovitatav, kuna see ei kinnitu küllalt tugevasti ning aja möödudes võib liim nõrgeneda ja andur alla kukkuda

  • Suitsuandur peaks asetsema vähemalt poole meetri kaugusele laetaladest, seintest ja muudest takistustest. Suitsul peab olema takistusteta juurdepääs andurini.

  • Suitsuandur tuleb kodus paigaldada sellisesse kohta, kust ka magavad inimesed, suitsuanduri signaali kuuleksid. Kui majapidamises on üks suitsuandur, tuleks see paigaldada magamistubade lähedusse, kui mitu suitsuandurit, siis kõigisse magamistubadesse ja elutuppa.

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus