Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Töötu ravikindlustus

25.11.2009

Töötu ravikindlustus

Inimesed, kes on jäänud tööta, pöörduvad tihti haigekassasse küsimusega, mis saab nende ravikindlustusest.

Töösuhte lõppemisel jätkub ravikindlustus veel 2 kuud. Ravikindlustuse jätkumiseks tuleks selle aja jooksul pöörduda  Töötukassasse.

Inimestele, kes on end arvele võtnud Töötukassas, kehtib ravikindlustus kogu töötuks olemise perioodil. Töötuna arveloleku perioodil maksab riik isiku eest sotsiaalmaksu.

Töötukassa kaudu tekib alus õigusele saada  ravikindlustust

  • töötuskindlustushüvitise saajatel (hüvitise arvutamise päevast)
  • töötutoetust saavatel inimestel (toetuse arvutamise päevast)
  • töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 31päevast)
  • töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ning ei saa töötutoetust (osalemise esimesest päevast)
  • mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise päevast)

 


Inimene ei pea ravikindlustuse saamiseks haigekassale dokumente esitama. Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Töötukassa ja kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemise päevast.

Inimesel on ravikindlustuskaitse Töötukassa kaudu kuni ta täidab töötuna arveloleku nõudeid: otsib aktiivselt tööd (jälgib töökuulutusi töötukassas, ajalehtedes ja töövahendusportaalides ning võtab sobivate tööpakkumiste korral tööandjatega ühendust jms); pöördub määratud ajal töötukassasse vastuvõtule; täidab individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud tegevusi; võtab vastu sobiva töö ja on valmis kohe tööle asuma.

Kui Töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel 1 kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitist saavad isikud, kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel.

Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning –hüvitiste ning avalduste ja vajalike blankettide kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt või esindustes.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16363. 
 

Pille Tael

Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Jurist

  Kõrgessaare Vallavalitsus