Uudiste arhiiv

Kohalike maanteede ajutine sulgemine.

03.12.2009

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punktide 2 ja 3, “Teeseaduse” § 25 lõike 3, § 31 lõike 2, § 37 lõike 2, §-de 39, 401, 402 ja 403 ning “Kõrgessaare valla avaliku korra  eeskirjade” punkt 23.4 punktide 29 ja 30 alusel
Kõrgessaare Vallavalitsus  m ä ä r a b:

§ 1. Seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega sulgeda ajutiselt  üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks kõik Kõrgessaare valla kohalikud maanteed.

§ 2. Määruse § 1 piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade  prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.

§ 3. Menetlus käesoleva määruse rikkumise asjades toimub “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvis 664 sätestatud korras.

§ 4. Avaldada määrus ajalehes Hiiu Leht, Kõrgessaare Valla Teataja ja Kõrgessaare valla kodulehel.

§ 5. Määrus jõustub 07. detsembril 2009 ja kehtib kuni uue määruse vastuvõtmiseni.
 

>>
Kohalike maanteede ajutine sulgemine