Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Lasteaed Vigri teade

29.12.2009

Lasteaias Vigri vanemate poolt kaetava osa määr alates 01.01.2010.a.
 

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare 18. detsember 2009 nr 04


Lasteaias Vigri vanemate poolt
kaetava osa määr


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvist 6; Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvist 27 lõikest 1, lõikest 3 ja lõikest 4

Kõrgessaare Vallavolikogu m ä ä r a b:

  1. Lasteaias Vigri vanemate poolt õppevahendite soetamise kulu määr on 9.60 €  kalendrikuus ühe lapse kohta.

  1. Rahvastikuregistri järgi Kõrgessare valla pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last, on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 6.40 €  kalendrikuus; kolmanda ja enama lapse eest 4.80 €  kalendrikuus.

  1. Vanematepoolse osa tasumine toimub üheteistkümne kuu eest (v.a. juuli) . Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel lastevanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta v.a. rohkem kui üks kuu kestnud haiguse puhul arstitõendi alusel.

  1. Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 09 veebruar 2001 määrus nr 37 “Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr”.

  1. Määrus jõustub 01.01.2010.a.


Aili Kütttim

Vallavolikogu esimees

Viide Amphora dokumendiregistrisse - Lasteaias Vigri vanemate poolt kaetava osa määr

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus