Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

17.05.2010

Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.aprill 2010 istungi korraldusega nr 104 võeti vastu Kiduspe küla Koidu kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-13. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 5,5 ha suuruse maaüksuse jagamise kuni viieks elamukrundiks ja elamukruntide ehitusõiguste, hoonestusalade ja infrastruktuuri määramise. Koostatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ning ettepanekuid ja vastuväiteid esitada avaliku väljapaneku perioodil ajavahemikul 31.mai kuni 13.juuni 2010. Paberkandjal detailplaneeringu toimikuga on võimalik vastuvõetuaegadel tutvuda Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja internetis Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15735

Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.aprill 2010 istungi korraldusega nr 105 kehtestati Kiduspe küla Tooma kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-37. Kehtestatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kolmeks elamumaa ja üheks tootmismaa maaüksuseks, tootmismaa maaüksusele planeeritakse kuni neli üksikmajapidamise tarbeks kuni 12 m mastikõrgusega tuulegeneraatorit. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitati kokku kolm ettepanekut ja vastuväidet planeeritavate tuulegeneraatorite kohta. Kõrgessaare vallamajas toimunud avalikel aruteludel jäid vastuväidete esitajad oma seisukohtadele ja huvitatud isiku kompromissettepanekut vastu ei võetud. Hiiu maavanem on teostanud järelevalvet detailplaneeringu koostamise üle ning andnud planeeringule heakskiidu. Kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja internetis Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15666

Kõrgessaare Vallavalitsuse 13.mai 2010 istungi korraldusega nr 116 kehtestati Suureranna küla Ranna kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP6. Koostatud detailplaneering näeb ette maaüksuse ehitusõiguse määramise kuni kolme hoone püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2, lisaks määratakse infrastruktuuri rajamine ning keskkonnakaitse, haljastuse jms põhimõtted. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja internetis Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15717

  Kõrgessaare Vallavalitsus