Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Ettevaatust, elektriseadmete vargad!

24.05.2010

Jaanus Tiisvend

Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna juhataja 
 

Elektriseadmete vargad on põhjustanud eluohtlikke olukordi nii elektrivarastele endile kui ka mänguhoos varaste poolt rüüstatud paikadesse sattunud lastele.

Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad lahkuvad kiirustades ja jätavad lahtised, pinge all olevad juhtmed ripakile, mida lapsed võivad hiljem niisama uudishimust näppima minna. On teada mitmeid juhtumeid, kus alajaamadesse sisse murdnud vargad jätavad lahkudes alajaamade uksed lahti, mis meelitab ohtlikusse alasse lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juhtum, kus viidi minema terve alajaama rauduks koos piitadega. Elektriseadmete vargused on põhjustanud eluohtlikke olukordi ka varastele endile. Eesti Energiale on teada näiteks üks selline juhtum, kus alajaamast vaske varastades võtsid vargad  pinge all olevast esemest kinni, mille tagajärjel üks varastest hukkus. Üks teine teadaolev õnnetult lõppenud juhtum tulenes sellest, et tööriista kasutamiseks elektrit varastama minnes läksid vargad ekslikult kõrgepinge all olevate juhtmete kallale ja said selle tagajärjel üsna tõsiseid  tervisekahjustusi. 

Lisaks on vargad läinud jõutrafode kallale. Metalli saamise soovis lammutatakse seade ja seadmes olev õli valgub laiali, millega võib kaasneda otsene oht keskkonnale – reostus.  

Kahju kannatavad nii kliendid kui Eesti Energia 

Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu aga ainult otsese Eesti Energiale tekitatud kahjuga. Esiteks kaasnevad vargustega enamikel juhtudel ulatuslikud elektrikatkestused, mis loomulikult tekitavad meie klientides suurt pahameelt. Teiseks võivad elektrikatkestuste tõttu otsest kahju saada ka meie kliendid ise. On selliseid näiteid, kus Eesti Energiale tekitatud otsese kahju number on väike, kuid märkimisväärset kahju on kannatanud kliendid. Näiteks tekkis ühest alajaamast varastatud 1500-kroonise vasejupi tõttu olukord, kus rikki läinud elektrisüsteemist tulenevalt purunes ümbruskonna majapidamistel umbes 200 000 krooni eest olmeelektroonikat.

Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal Eesti Energiale otsest kahju rohkem kui pool miljonit krooni.  

Kahtluste korral helistage 1343  

Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et varguste trend üha hoogustub, mis on suure tõenäosusega tingitud muu hulgas töötuse kasvust. Viimasel ajal on Lõuna-Eestis sagenenud juhtumid, kus  kiputakse õhuliine varastama – ja seda pole juba ammu tehtud. Üllatusrohke võib olla kevadine külaskäik suvekodusse, kui ilmneb, et voolu pole ning juhtmed on varastatud. Soovitame külma närvi säilitada ja Eesti Energiat elektri puudumisest koheselt teavitada. Kindlasti tuleks meid teavitada ka sellest, kui näete suvilapiirkondades elektriobjektidega seotud kahtlast tegevust. 

Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud tänu sellele, et juhuslikud pealtnägijad on varaste tegevustest Eesti Energiat või politseid teavitanud. Näiteks on nähtud lahtisi alajaama uksi või öisel ajal erariietes inimeste kahtlast tegevust avatud kilpide juures ja meile sellest teada antud. Kahtlane võib olla igasugune väljaspool tööaega ja pimedas, ilma valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti Energia elektriobjektidel. Lisaks peaks kahtlust äratama see, kui inimesed on erariietes ja eraautodega, sest kui tegu on Eesti Energia töötajate või meie lepingupartneritega, kannavad töötajad alati spetsiaalset logodega märgistatud tööriietust ja sõidavad logoga märgistatud autodega. Lisaks on nendel volitatud inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib vajadusel ette näitamiseks küsida.  

Seetõttu palub Eesti Energia taolistest, kahtlasena tunduvatest tegudest kindlasti esimesel võimalusel teavitada kas Eesti Energia rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie telefonikõne võib ära hoida mõne elektriga seotud õnnetuse või päästa inimelu.

  Kõrgessaare Vallavalitsus