Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Ühinemine 2013
  Valla Teataja
  Tuletornid
  Külalisele
  Rahvastik
  Meie külad ja alevik
  Väärtused ja vaatamist
  Sümbolid
  Ajalugu

2024, July
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Rahvastik
Prindi
 
 

   Registreeri end hiidlaseks- registreeri end Kõrgessaare valda!

Registreeruda saad Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8, Kõrgessaare. Kantselei avatud tööpäevadel 8.30 kuni 16.30, lõuna 12.30 kuni 13.00 info telefonil 4622488
e-post
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee) . (Elukohateate blankett on käesoleva lehe lõpus)


MIKS SEE ON OLULINE ?


1. Rahvastikuregistri seadus paneb meile st. kohalikule omavalitsusele kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.
2. Vallaaelu erinevate valdkondade arengu paremaks planeerimiseks on vaja teada tegelikku rahvastiku koosseisu ja paiknemist valla territooriumil
3. Vallakassa täitmiseks. Valla olulisimad tuluallikad on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust. Mida suurem on valla tulubaas, seda suuremad on võimalused kohalikul omavalitsusel suunata raha meie elukeskkonna tingimuste parendamiseks (näiteks kohalike teede remondiks, heakorraks jne).
4. Iga vald hoolitseb ennekõike oma registreeritud elanike eest. Seega on mõistetav, et just kõrgessaarlastele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, antakse täiendavat sünnitoetust, toetakse eakaid abivajajaid näiteks küttepuude soetamisega jne.
5. Kõrgessaare elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid.
6. Vald hoolitseb ka oma raskustesse sattunud inimeste eest.
Korraldatakse sotsiaaleluruumi üürile andmist, tegeldakse pikaajaliste töötute rehabiliteerimisega jne. Nimekiri tuleks pikk toetustest ja teenustest, mida vald osutab oma raskustesse sattunud kodanikule kas siis otseselt või kaudselt
7. Oma koduvalla muudame me kenamaks ikka ise. Vallavalitsus toetab seda ka konkursside (näiteks “Kaunis kodu”), kaudu


§ 48. Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi tähendus (Rahvastikuregistri seadus, pööra tähelepanu 8.peatükile)
(1) Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ei anna isikule õigust kasutada aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud alustel.
(2) Elukoha aadressil on õiguslik tähendus:
1) Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel;
2) kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel;
3) avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.
(3) Isiku elukoha aadressi puudumine rahvastikuregistris ei takista kohtu ja eeluurimist või riiklikku järelevalvet teostava või riiklikku sundi kohaldava asutuse seadusjärgseid toiminguid.

 

 

Elanike arv külade lõikes:

 

»
Elukohateade
»
Rahvastik seisuga 01.10.2007
»
Rahvastik seisuga 01.12.2007
»
Rahvastik seisuga 01.01.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2008
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2009
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2010
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.01.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.02.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.03.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.04.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.05.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.06.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.07.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.08.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.09.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.10.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.11.2011
»
KÕRGESSAARE VALLA RAHVASTIK seisuga 01.12.2011

  Kõrgessaare Vallavalitsus