Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid

2020, August
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Teenused
Prindi
 
 

Koduteenused (osutab Lauka Päevakeskus)

Koduteenuseid on õigus saada Kõrgessaare vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abi vajavatel eakatel, puuetega  või toimetulekuraskustes isikutel. Koduteenuste osutamist finantseeritakse Kõrgessaare valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Isik tasub koduteenuse eest  vallavalitsuse poolt kehtestatud  korra alusel:

 

Sotsiaaltransporditeenus (osutab Lauka Päevakeskus)

Sotsiaaltransporditeenuseid osutatakse Kõrgessaare vallas elavatele isikutele, kellel on tervisekahjustuse või puude tõttu takistatud isikliku või ühistranspordi kasutamine:

 • Teenuse hind  on 0,13 eurot/ km + tunnitasu 1,92 eurot /tund;
 • Isikutele, kellel on Kõrgessaare vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping, on koduteenuste osutamisega seotud sõidud Hiiumaa piires tasuta ja tunnitasu ei arvestata;
 • Erijuhtudel osutatakse transporditeenust soodustingimustel või tasuta.
 • Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord ja teenuse hinnad Kõrgessaare vallas

 

Eluasemeteenus

Eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, üür 0,19 eurot/m2.

 

Hooldaja keskmise, raske või sügava puudega isikule

teenust osutatakse vastavalt väljaselgitatud hooldusvajadusele igapäevase või ööpäevaringse kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks:

 • 3- 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale eest 19,17 eurot kuus
 • Hooldajatoetus raske puudega (alates 16. a) isiku hooldajale 15,34 eurot kuus;
 • Hooldajatoetus sügava puudega (alates 16.a.) isiku hooldajale 25,56 eurot kuus.

Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord

Hooldusvajaduse hindamise testi ja hoolduskava vormide kinnitamine

Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus seda vajavale sügava või raske puudega lapsele (laps ei käi lasteaias ega koolis). Vahendite ülejääki tohib kasutada raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või nende teenuste arendamiseks;

Muud sotsiaalteenused:

 • häirenuputeenus – häirenupp tasuta, teenuse eest tasumine kokkuleppeline, erijuhtudel tasuta; 
 • erinevate nõustamisteenuste osutamine  või nende korraldamine (SHKS);
 • abistamine dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel;
 • abivahendite eraldamine;
 • eluruumide kohandamine;
 • hooldekoduteenuse korraldamine;
 • abi muude vajalike ühekordsete toimingute juures.

 

Lauka Päevakeskuses osutatavad teenused Laukal Käina tee 26-2; Kõrgessaares Tööstuse 16A asuvates päevakeskuse ruumides ja Lauka külaseltsilt renditud ruumides.

Lauka Päevakeskuse teenuse hinnad

 

Igapäevaelu toetamise teenus

Osaliselt riiklikult rahastatav ja halduslepingu alusel osutatav teenus raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele isikule, välja arvatud SHKS § 1118 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud ning kellele ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

 

Pesu pesemine

 • ühe masinatäie pesu pesemine pensionäridele ja puudega isikutele 2,00 eurot, koos triikimisega 3,60 eurot;
 • isikutele, kellel on Kõrgessaare vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping, on ühe masinatäie pesu pesemine 1,30 eurot, koos triikimisega 2,00 eurot.

 

Pesu pisiparandus

Ühe tunni maksumus töö eest pensionäridele ja puudega isikutele 4,20 eurot.

 

Dušiteenus

Duši kasutamine pensionäridele ja puudega isikutele 20 min. maksab 1,30 eurot.duši kasutamine pensionäridele ja puudega isikutele 20 min. maksab 1,30 eurot.

 

Muud sotsiaalteenused:

 • erinevate nõustamisteenuste osutamine  või nende korraldamine (SHKS);
 • juuksuriteenuse korraldamine kord kuus;
 • huvitegevuse ja ühis- või terviseürituste korraldamine või abi nende korraldamisel;
 • abistamine dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel;
 • abistamine arvuti kasutamisel;
 • abi muude vajalike ühekordsete toimingute juures.

  Kõrgessaare Vallavalitsus