Uudiste arhiiv

Vallavolikogu istungi kutse

06.12.2007

 

 

 

KUTSE 7.detsember 2007

 

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 14.detsembril 2007 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

 vallavanema infotund.

1 Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.

2 Kohalike teede ja tänavate nimekirja täiendamine.

3 Maade munitsipaalomandisse taotlemine.

4 Maamaksu määrad ja soodustused 2008. aastaks.

5 Kõrgessaare Vallavolikogu 14.09.2007 otsuse nr 57 “ Rändkauplus” kehtetuks tunnistamine.

6.Arvelduskrediidi pikendamine.

7.Palgakorralduse alused – I lugemine.

8.Valla 2008 eelarve I lugemine.

9.Muud küsimused.

 Aili Küttim

Vallavolikogu aseesimees

>>
eelnõu 14.12.07 - 2008 põhieelarve õiguslik osa
>>
Eelnõu 14.12.07 2008 aasta eelarve seletuskiri
>>
Eelnõu 14.12.07 2008 aasta eelarve tulud-kulud
>>
eelnõu 14.12.07 - arvelduskrediidi pikendamine
>>
eelnõu 14.12.07 - otsuse "Rändkauplus" kehtetuks tunnistamine
>>
Eelnõu 14.12.07 Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
>>
Eelnõu 14.12.07 Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (kaalutlus)
>>
eelnõu 14.12.07 Palgakorralduse alused 2008
>>
eelnõud 14.12.07 - kohalike teede ja tänavate nimekirja täiendamine; maade munitsipaalomandisse taotlemine, maamaksumäärad ja soodustused 2008aastaks