Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 11. märtsil 2013 kell 15.00 vallamajas

07.03.2013

K U T S E

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 11. märtsil 2013 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

  • Vallavanema info.

  1. Hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine.

  2. Kõrgessaare Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend.

  3. Vallavanema palgamäära kinnitamine.

  4. Vallavanema puhkus.

  5. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord.

  6. Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projekti avalikustamine.

  7. Volikogu alatiste komisjonide tööaruanded.

  8. Muud küsimused.

 

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

>>
Kutse
>>
Hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine
>>
Kõrgessaare Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend
>>
Vallavanema palgamäära kinnitamine
>>
Vallavanema puhkus
>>
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projekti avalikustamine
>>
Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisleping - Projekt 06.03.2013
>>
Lisa 1 SELETUSKIRI Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingule
>>
Lisa 1 osa Hiiu valla struktuur
>>
Lisa 1 osa Kõrgessaare valla laenukoormus
>>
Lisa 1 osa Kärdla laenukoormus
>>
Lisa 5 Ühinemistoetusest tehtavate haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve.
>>
Lisa 7 Hiiuvald rahaplaan