Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine"

14.07.2010


Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine" failid
- teemaplaneeringu seletuskiri  
- teemaplaneeringu põhijoonis 
- skeem 1 - rohevõrgustik
- skeem 2 - Kõrgessaare reoveeala
- skeem 3 - Lauka reoveeala
 
- lisa 1 - Pärast üldplaneeringu kehtestamist (17.01.2003) kehtestatud üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute nimekiri ja paiknemise skeem
- lisa 2 - kaitsealused objektid
 
- lisa 3 - kultuurimälestised 
- lisa 4 - maardlad

- lisa 5: Kõrgessaare vallas kehtestatud detailplaneeringud


  Kõrgessaare Vallavalitsus