Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 11.septembril 2009 kell 15.00 lasteaias VIGRI.

04.09.2009

Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 11.septembril 2009 kell 15.00 lasteaias VIGRI.

Päevakorras:

  • vallavanema infotund.

  1. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.

  2. Ehitise peremehetuse tuvastamine.

  3. Lauka Põhikooli arengukava II lugemine.

  4. Varaliste kohustuste võtmine.

  5. Laenu võtmine.

  6. Kõrgessaare valla 2009.aasta lisaeelarve I lugemine.

  7. Muud küsimused.Harri Kattel

Vallavolikogu esimees

 

>>
Kutse
>>
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
>>
Ehitise peremehetuse tuvastamine
>>
Lauka Põhikooli arengukava eelnõu 2009-2014
>>
Varaliste kohustuste võtmine
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 20.03.2009 otsuse nr 108 “Laenu võtmine” muutmine
>>
Kõrgessaare valla 2009.aasta lisaeelarve