Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid
  2013.a projektid
  2012.a projektid
  2011.a projektid
  2010.a projektid
  2009.a projektid

2024, April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

2011.a projektid
Prindi
 
 

2011.a toetust saanud projektid

Kultuurkapital

Hiiurootslaste väljarände 230.a pühendatud konverents, toetus 500 eurot (Hiiumaa ekspertgrupp)

Hiiumaa kalanduse traditsioone tutvustava ja taastava ürituse "Lestafest" esinejate honorar, toetus 500 eurot (Hiiumaa ekspertgrupp)

Hiiumaa I jooksumaratoni korraldamise , toetus 500 eurot (kehakultuuri ja spordi sihtkapital)

Hiiumaa I maratoni kulude osaline katmine, toetus 500 eurot (Hiiumaa ekspertgrupp)

Loomingulised stipendiumid esinejatele kavade ettevalmistamiseks, toetus 640 eurot (rahvakultuuri sihtkapital)

Seeniortantsu rühma Marta 10.aastapäeva ürituskulude osaline kompenseerimine, toetus 250 eurot (Hiiumaa ekspertgrupp)

 __________________________________________

Keskkonnainvesteeringute keskus SA 

 
Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, toetus 742420, 04 eurot (Veemajandus, otsus 13.12.2011)

Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadme rekonstrueerimine , toetus 297292,35 eurot (Veemajandus, otsus 13.12.2011)

Lasteaed Vigri lapsed metsamaailma avastamas, toetus 5221,10 eurot (maakondlik, otsus 25,10,2011).

 
   

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus