Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid
  2013.a projektid
  2012.a projektid
  2011.a projektid
  2010.a projektid
  2009.a projektid

2024, July
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2012.a projektid
Prindi
 
 

Mar 9, 2012

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus võttis 9. märtsil vastu 2012 aasta I vooru taotluste rahastamise otsuse, mis põhineb hindamiskomisjoni poolt määratud taotluste paremusjärjestusele.

Rahastust sai Kõrgessaare Vallavalitsuse projektidest meetmest 1 "Ühistegevuse toetamine"  projekt- Lestafest 2012 , toetuse summa 2947.50 eurot.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lõpule on jõudnud 2009 aastal rahastatud, ESF meetmest  1.3.1. "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" toetatud projekt "Kõrgessaare valla tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine" (kood 1.3.0102.09-0088)

Toetaja : Euroopa Sotsiaalfond

Kogumaksumus koos käibemaksuga 2 990 694 kr

Projekti abikõlbulikkuse periood : 01.03.2009- 28.02.2012

Projekti üldeesmärk: On tööle rakendunud Kõrgessaare valla töötutele mõeldud tööharjutuskeskus, mis võimaldab kiiremini ja ulatuslikumalt integreerida tööturule ennekõike riskirühmi. Tegevuse tulemusel on töötud ning mitteaktiivsed toodud tööhõivesse.

Teenused sihtrühmale on pidevalt täiendatavad ning arendatavad, arvestades ajahetkede võimalusi, nõudeid , ootusi tööjõuturul.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

On läbi viidud projekti sihtrühmale mitmekesised erinevaid vajadusi arvestavad ning praktilisi teadmisi andvad koolitused, nõustamise- ning teabepäevad sh on need toimunud nii ühiselt gruppidele kui on arvestatud sihtgrupi liikmete individuaalseid vajadusi;

On toimunud praktilised tööharjutused ja muud toetavad tegevused töötutele, sihtgrupil on valmisolek aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks või tööle rakendumiseks;

On soetatud tööharjutuskeskuses tegevuste läbiviimiseks vajalikud töö- ja õppevahendid;

On toimunud aktiivne teavitustöö nii projekti toimumisest kui tervikuna töötule suunatud teabe levitamisel sihtgrupini jõudmiseks;

On valminud praktiline käsiraamat töötute poolt oma kogemuse põhjal töötule, .

Toimib heal tasemel kohalik koostööpartnerlus ning võrgustikutöö

Sihtgrupp: pikaajalised töötud (töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 12 kuud; 15–24-aastane töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 6 kuud); puuetega inimesed; vanemaealised (alates 50. eluaastast); sõltuvusprobleemidega inimesed; projekti ajal töö kaotanud inimesed.

  Kõrgessaare Vallavalitsus