Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid
  2013.a projektid
  2012.a projektid
  2011.a projektid
  2010.a projektid
  2009.a projektid

2024, July
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2013.a projektid
Prindi
 
 

SA KIK toetas 2012 aasta Atmosfääriõhu kaitse programmi projektina nr 4817, Lauka Põhikooli hoonete üleminekut kohalikule küttele.

Projekti algus: mai 2013 ja lõpp: oktoober 2013. Projekti kogumaksumus 158,3 tuh eurot, toetus 65,9 tuh eurot. Tööd teostas Vesiterm OÜ, omanikujärelevalvet teostas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

 

KIKi 2012 aasta Kalandus programmi projektina nr 3515, toetati Mudaste avaliku lautri juurdepääsutee ja
parkla renoveerimist. Tööd valmisid 31 mai 2013.a.KIK finantseeris  projekti abikõlblikke kulusid summas 9 659,10€. Lõpparuannet vaata siit. .

KIKi 2011 aasta Veemajandus programmi projektina nr 2318, toetati Kõrgessaare aleviku veevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimist. KIK finantseeris toetuse saaja projekti abikõlblikke kulusid summas 742 420,04€. Lõpparuannet vaata siit.

  Kõrgessaare Vallavalitsus